top of page

Join us to celebrate the Gaelic Arts with some of Scotlands leading muscians and tutors.

Workshops in song, dance, drama, cooking and traditional music for all ages.

Today there are 47 Feisean, each one community-led and tailored to local needs.

At national level, the Feisean are seen by many as one of the most successful arts initiatives in Scotland.

Thigibh còmhla rinn airson na h-Ealain Ghàidhlig a chomharrachadh le cuid de na ceòladairean agus oidean as fheàrr ann an Alba.

Bidh bùthan-obrach againn ann an seinn, dannsa, dràma, còcaireachd agus ceòl traidiseanta airson gach aois.

 

Tha 47 Feisean ann an-diugh, le gach fear air a stiùireadh leis a’ choimhearsnachd a rèir na feuman ionadail.

 

Aig ìre nàiseanta, tha mòran a’ faicinn na Fèisean mar aon de na h-iomairtean ealain as soirbheachail ann an Alba.

FnGHiLogoColour.jpg
bottom of page