top of page

Ceilidh
Saturday 17th November 2022 
Disathairne 17mh An t-Samhain
7.30pm -10pm    7.30f - 10f

Aberfeldy Town Hall

Talla Obar Pheallaidh

free to Fèis Thatha ticket holders and under 5's

An asgaidh ma tha tiocaid agad airson Fèis Thatha agus airson clann fo còig bliadhna a dh’ aois.

  BYOB

bottom of page