Ceilidh

Saturday 14th September 2019 

Disathairne 14mh An t-Sultain

7.30pm -10pm    7.30f - 10f

Aberfeldy Town Hall

Talla Obar Pheallaidh

free to Fèis Thatha ticket holders and under 5's

An asgaidh ma tha tiocaid agad airson Fèis Thatha agus airson clann fo còig bliadhna a dh’ aois.

  BYOB